Från bloggen

Taekwondo

Taekwondo tillhör semikontaktsporten och är en koreansk kampsport som karaktäriseras av dess betoning på sparkar i huvudhöjd, dess snabba sparkteknik och både hoppande och snurrande sparkar. Taekwondo betyder ”foten och handens väg” och lägger större vikt på sparkar än andra kampsporter. Taekwondons grundare, Choi Hong Hi, har sagt att han skapat taekwondo genom att blanda karate med teknik från äldre koreanska kampsporter.

Historia

Taekwondo utvecklades under 1940-talet och 1950-talet och Choi Hong Hi hade en stor del i detta. Han var verksam inom det militära men blev dömd till fängelse i början av 1940-talet för sin verksamhet inom den underjordiska koreanska självständighetsrörelsen. I fängelset tränade han mycket för att behålla sin goda fysiska kondition och efter ett tag började andra fångar och även vakter utföra denna träning. Det var då Choi Hong Hi började fundera över grunderna till en ny kampsport. 1945 blev han frisläppt och 1954 startade han en kampsportsskola som hette Oh Do Kwan. Uppvisningar av denna kampsport skedde och året efter använde man officiellt namnet taekwondo. Denna nya kampsport blev snabbt uppskattad i de asiatiska länderna för sin snabbhet och effektivitet. Choi Hong Hi vigde resten av sitt liv åt att sprida denna sport och 1963 presenterades taekwondo i huvudkvarteret för FN i New York. Choi Hong Hi fortsatte att resa runt i världen och göra uppvisningar och sprida ordet ända tills han avled av magcancer den 15 juni 2002 på ett sjukhus i Pyongyang i Nordkorea. Sedan dess har sporten spridit sig och idag finns olika internationella organisationer för taekwondo. De två viktigaste är International Taekwon-Do Federation (ITF), som grundades av ingen mindre än Choi Hong Hi år 1966, och World Taekwondo (WT).

Olika stilar av taekwondo

Det finns idag ett antal stora taekwondostilar samt några mindre nischade stilar. De flesta av stilarna är associerade med en styrande organisation som definierar stilen. De stora tekniska skillnaderna mellan stilarna kretsar allmänt kring mönstren som utövas av varje stil, alltså uppsättningar av sekvenser av rörelser som demonstrerar behärskning av hållning, positionering och teknik. Andra skillnader mellan stilarna är ofta skillnader i sparringsregler och filosofin bakom kampsporten. De stora olika stilarna av taekwondo är idag traditionell taekwondo, ITF/Chang Hon taekwondo, ATA/Songahm taekwondo, Jhoon Rhee taekwondo och Kukki/WT taekwondo. Förutom dessa finns ett antal mindre stilar som är blandningar av olika former av kampsporter. Traditionell taekwondo refererar vanligtvis till den kampsport som praktiserades i Korea under 1940-talet och 1950-talet av de nio ursprungliga kamsportskolorna. Mönstret inom Chang Hon är utvecklat av Choi Hong Hi och dessa mönster kallas för teul. Inom taekwondo finns det totalt tjugofyra officiellt erkända mönster. Songahm taekwondo utvecklades i USA av en före detta taekwondoinstruktör som flyttat till USA. Han inrättade ett antal kampsportsskolor som kallades för American Taekwondo Association (ATA). Den form av taekwondo som utövades här kallades för Songahm. Taekwondo av stil Jhoon Rhee kom till på samma sätt som Songahm. Jhoon Rhee flyttade år 1962 till USA och öppnade kampsportsskolor och utvecklade sin egen stil av taekwondo. Denna form av taekwondo utövas idag främst i USA och Östeuropa. Kukki/WT taekwondo kommer från organisationerna Kukkiwon och World Taekwondo. Stilen kallas ibland för taekwondo sportstil, olympisk taekwondo eller WT taekwondo men själva stilen är definierad av organisationen Kukkiwon. Taekwondo har blivit en stor sport idag och mycket av det tack vare grundaren Choi Hong Hi.