Från bloggen

Kontaktsport

Kontaktsport kallas de sporter som kräver eller där det ofta sker fysisk kontakt mellan de deltagande. Vissa sporter kallas för fullkontaktsport. I denna benämning finns exempelvis vissa former av kampsport och rugby där man helt enkelt måste ha tuff och hård kontakt mellan spelarna för att kunna utöva sporten. Fotboll och ishockey räknas till den lägre klassen av kontaktsport då man inte måste ha fysisk hård kontakt mellan varandra för att kunna spela, sedan händer det självklart ofta ändå, men det är inget krav för sporten. De mildaste kontaktsporterna anses vara exempelvis motocross och cykling där man ibland kan råka stöta in i varandra, antingen oavsiktligt eller med flit.

Kollisionssport

I USA används inte alltid termen fullkontaktsport för rugby och amerikansk fotboll. Istället kallar man de för kollisionssporter vilket egentligen är ett mer korrekt namn på vad sporten faktiskt innebär. Man kallar dock även ishockey, fotboll och lacrosse, för att nämna några, för kollisonsporter. Deras definition av en kollisionssport är att idrottsmän eller idrottskvinnor kolliderar med varandra eller med föremål som exempelvis marken. Kontaktsporter definierar de som en sport där spelarna rutinmässigt får kontakt med varandra eller med föremål men med mindre kraft än i kollisionssporter.

Fyra former av kontaktsport

Det vanligaste utanför USA är att det finns fyra olika former av kontaktsport. Det finns fullkontaktsport, semikontaktsport, begränsad kontaktsport och sport där ingen kontakt sker, så kallad kontaktfri sport. Inom fullkontaktsporten är betydande fysiskt påverkan på en spelare tillåten inom spelets regler. Här finns sporter som Muay thai, brottning och rugby. En semikontaktsport är en sport som exempelvis innehåller slag eller hård kontakt. Att skada sin motståndare allt för mycket är förbjudet och i vissa semikontaktsporter används omfattande skyddsutrustning. Sporter i denna kategori är exempelvis taekwondo, kickboxning och kendo. Begränsade kontaktsporter kännetecknas av att det finns tydliga regler som är utformade speciellt för att förhindra hård kontakt mellan spelarna men där det sker i viss mån ändå. Viss form av kontakt är tillåten men vid en hård kontakt så sker någon form av straff. Exempel på sporter i denna kategori är fotbollhandboll, basket och bandy. Inom den kontaktfria sporten tävlas det i åtskilda banor eller åtskilt på något annat sätt. Man kanske tävlar en och en och turas om och kontakt mellan spelare blir då svårt. Gör man dock någon form av tackling eller liknande i en sådan sport blir man ofta direkt diskvalificerad och får lämna platsen. Sporter i denna kategori kan vara tennis, golf och bowling. I många sporter straffas alltså hård kontakt mellan spelare för att minska riskerna för svåra skador. Ifall man inte hade gult och rött kort i fotboll så hade fotbollen antagligen sett mycket annorlunda ut. Med största sannolikhet hade då fotbollen varit en sport med hårda tacklingar vilket resulterat i flera svåra skador. Det var trots allt så fotbollen såg ut innan regler kom till, sporten var då lika mycket slagsmål som fotboll och liknade mer rugby. Rugby är idag den sport som har högst andel skadade bland alla kontaktsporter. Amerikansk fotboll är en annan sport där risken för skador är stor. Detta har resulterat i att många försäkringsbolag har helt uteslutit försäkringar för amerikansk fotboll och rugby eller erbjuder försäkringar med mycket höga premier.