Från bloggen

Innebandy

Innebandy är en begränsad kontaktsport i den mening att det finns tydliga regler för att förhindra alltför hård kontakt mellan spelarna men där kontakt av det hårda slaget ändå sker ibland. I innebandy finns både frislag och utvisningar som straff vid otillåten kontakt. Innebandy, som man kan tyda på namnet, spelas inomhus och är en lagsport. Vid match är det två lag med sex spelare vardera, inklusive målvakt som utgör laget. Då innebandyn är en krävande sport har man ett liknande system som ishockeyn har, att man byter spelare löpande under matchens gång. Innebandy som sport är inte gammal alls, men har på kort tid fått rejält fäste i Sverige och är idag den tredje största lagidrotten. Innebandy är en sport som kan spelas utan alltför avancerad utrustning. Man behöver klubba, boll och mål, vilket gör sporten väldigt lättillgänglig för många.

Innebandyns tidiga historia

Innebandyn har sin tidiga historia i Kanada där den spelats sedan början på 1900-talet som en fritidsaktivitet utan seriösa inslag. Den utövades mest på gymnasium som en lekfull variant av hockey. Innebandy fortsatte att spelas på detta lekfulla sätt fram till omkring 1960-talet då den fick större spridning och blev en fast punkt på många gymnasiers idrottslektioner i Kanada och norra USA. Samtidigt började innebandyn i Sverige då några kompisar från Göteborg fick tag på några plastklubbor och bollar. Intresset spred sig och skolor och fritidsgårdar skaffade utrustning för att kunna utöva denna form av nya aktivitet. Man spelade ofta innebandy inför träningar som en form av uppvärmning. Innebandy kallades bland annat landbandy och mjukbandy innan det fick sitt officiella namn.

Sporten får fäste och sprids snabbt

Det tog tid innan sporten blev organiserad i någon större mening och detta skedde faktiskt i Sverige, närmare bestämt i Sala där världens första innebandyklubb, Sala IBK, bildades år 1979. I och med detta fick sporten regler och man började spela på större planer med mål och målvakt. Året efter spelades det första riksmästerskapet i innebandy i Västerås och nu hade sporten vunnit fäste. Riksmästerskapet var med på tv och totalt deltog 18 lag. Svenska Innebandysällskapet bildades året innan som skötte regler och organisering men år 1981 ersattes den av Svenska Innebandyförbundet. I och med detta blev klubbarna allt fler och redan år 1984 fanns det över 100 innebandyföreningar i Sverige och året därpå valdes man in i Riksidrottsförbundet.

Ytterligare ett viktigt förbund skapades året efter i Huskvarna, nämligen International Floorball Federation (IFF). IFF bildades av de nationella innebandyförbunden i Sverige, Finland och Schweiz och har sedan dess växt till att idag ha 62 medlemsländer med 4 330 klubbar och 309 307 registrerade spelare, en siffra som ständigt växer. Tio år efter att IFF bildades spelades det första världsmästerskapet i Globen i Stockholm framför en publik på 15 106 personer. Sedan dess har sporten blivit allt populärare och i slutet av 2008 fick IFF och innebandyn erkännande ifrån International Olympic Committee (IOC) och tre år senare blev de välkomnad in i Recognised International Sports Federation (ARISF) av IOC. Detta gör att innebandy kan bli en olympisk sport och IFF hoppas på att innebandy kommer att ingå redan i sommar-OS 2020. Om så blir fallet återstår att se.