Från bloggen

Boxning

Boxning är en klassisk kampsport där två personer med boxningshandskar tävlar i att utdela slag mot varandra. Det är dock inte bara så enkelt, utan för att bli en bra boxare krävs styrka, snabbhet, kvicka reflexer och en bra uthållighet. Boxning bedöms av en domare som befinner sig inne i boxningsringen och en runda kan vara mellan en till tre minuter beroende på nivå. När den ena tävlanden inte längre kan fortsätta, oftast på grund av för många slag eller knock-out, så är matchen över och en vinnare utses. Boxning är därmed en ganska extrem form av kampsport då målet är att slå den andre så hårt och på rätt plats att den är oförmögen att fortsätta matchen. Det finns bevis på att man tävlat inom former av boxning sedan omkring år 3 000 f.Kr och de första nedskrivna generella reglerna för sporten härstammar från det antika Grekland då boxning blev en olympisk sport år 688 f.Kr. En mycket uråldrig sport med andra ord.

Amatörboxning och professionell boxning

Amatörboxning är en olympisk sport och även med i Commonwealth Games och en vanlig gren i många internationella tävlingar som har med sport att göra. Amatörboxning har även ett eget världsmästerskap. Amatörboxning har funnits med i de Olympiska sommarspelen sedan år 1904 och haft sitt eget världsmästerskap sedan år 1974. Sedan år 1925 finns även ett europamästerskap i amatörboxning. Många menar att man borde byta namn på denna form av boxning då de som tävlar inom amatörboxning är långt ifrån amatörer. De är professionella och flertalet kan försörja sig på sitt deltagande i sporten.

Amatörboxning skiljer sig från proffsboxning på flera sätt, bland annat i frågan om regler och utrustning. Inom professionell boxning har de tävlande ingen tröja eller huvudskydd och hårdare handskar. Man får helt enkelt ta emot hårdare slag i professionell boxning, slag som dessutom riktas mot ett bart huvud. I amatörboxning är matcherna fyra ronder på två minuter vardera. I den professionella boxningen kan ronderna vara sex, åtta eller tio stycken till antalet. Man får även räkna med att domaren tillåter mer inom professionell boxning och att han eller hon inte avbryter matchen lika lätt som inom amatörboxning. Professionell boxning är förbjuden på flera håll i världen. I Sverige var professionell boxning förbjudet mellan åren 1969 – 2007.

Skador inom boxning

Som man kan tänka sig så finns risk för flertalet skador både vid träning och match. Vid träning är de vanligaste skadorna muskelbristningar och överbelastningsskador. Det rekommenderas att man vid träning använder hjälm och tandskydd. I match är vanliga skador blodutgjutningar, krossår i huden och tandskador. Frakturer på ansiktsben och revben är inget ovanligt och det finns en överhängande risk att mjälten spricker vid hårda och upprepade slag mot buken. Detta låter allvarligt nog men det finns andra allvarliga risker, bland annat hjärtkontusion. Detta är skador på hjärtat som orsakas av våld mot bröstkorgen, något en boxare ofta får genom de slag han eller hon får motta. En annan allvarlig risk är hjärnblödning och hjärnskada som kan uppstå på grund av upprepade hjärnskakningar. Trots riskerna är professionell boxning en populär sport i flera nationer runt om i världen.